Trivselregler

TRIVSELREGLER


För att alla ska trivas och lokalen ska hålla den standard vi alla vill ha finns där lite regler som behöver följas. Följs inte dessa kan det leda till avstängning från lokalen. 


 • Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Vi visar hänsyn till varandra och hjälps åt för att skapa goda förutsättningar för träning.
 • Alla hundar ska vara friska och vaccinerade.
 • Vid all vistelse hos oss gäller strikt ägaransvar.
 • Hundar ska alltid hållas kopplade om inte din instruktör säger annat. 
 • Låte inte hundar hälsa på varandra utan att fråga först.
 • All träning sker på egen risk.
  • Vänligen respektera skogränsen. All vistelse inne i lokalen sker med inneskor, alternativt strumplästen.
  • Hundarna skall vara väl rastade innan och tassarna ska torkas av vid skogränsen.
  • Löptikar är välkomna men skall använda välsittande löpskydd.
  • Om olyckan är framme och hunden rastar sig i lokalen måste det städas! Tala genast om olyckan för din instruktör så hen kan ta tag i det direkt!